YENİ VİZYONA GİRİŞ

0
940

Devlet yöneticileri, basın mensupları, sivil toplum kuruluşları, uzman ve etkin çevreler olaylara at gözlüğüyle bakmaktan vazgeçmelidirler.

Ayrıca, bu çevrelerin hepsi olayları kendi çıkarları çerçevesinde değerlendirmekten vazgeçmelidirler. Saldırılara ve baskılara maruz kalacağımızın endişesiyle doğru olanı söylemekten vazgeçmelidirler. Irkçı ve şövenist duygularla davranmamalıyız. Devlet kurumlarının söylem ve eylemleri arasında fark olmamalıdır. Devletin bir kurumu diğer bir kurumdan farklı söylemlerden vazgeçmemelidirler. Devletin kurumları ve yöneticileri gibi basın yayın mensupları da halkı yalan yanlış ve eksik bilgilendirmekten vazgeçmemelidirler. Elbette ki her vatandaşında sorumluluklarını ciddiye almaları gerekir.

Yalan, yanlış ve haksız temelde at gözlüğüyle sorunları değerlendirmek, çözüme hizmet etmez. Çözüme yönelelim. Samimi olalım. Uygarca ve birlikte yaşamak için aynı Devlet çatısı altında olamazsak komşuluk bile uygar normlara uygun olmalıdır. Aksi durumda Dünya’mızı yıkıma zorlarız.

Saygılarımla,
Hüseyin Baybasin