KURTULUŞUMUZ KENDİ DEVLETİMİZİ KENDİMİZ YÖNETİRSEK MÜMKÜN OLUR

0
84

Kuzey Kürdistan’da 70’li yıllarda yükselen, kısa sürede gelişen kurtuluş mücadelesi işgalci korkakları birlikte hareket etmeye zorladı. İşgalci korkaklar, müşterek hareket ederek Kurd û Kurdîstan davasını etkisizleştirmeyi hedeflemişlerdi. Kurdîstanî siyasi hareketleri birbirleriyle savaştırarak işe başlamışlardı. Sonra PKK’nin önderliğini etkisizleştirmeye yöneldiler. Ondan sonra da Kurd ulusunu PKK faaliyetlerinden bıktırıp uzaklaştırarak gerillayı yok etmeyi amaçladılar. Etkin Kurd şahsiyetlerini, Kurd işverenlerini sistemli olarak katletmeleri Avrupa’daki Kurd derneklerine, Kurd ocaklarına düşman ajanlarını sızdırarak dernek ve ocakları itibarsızlaştırma çalışmaları da aynı oyunun parçasıdır.

Özetlediğimiz kirli oyunların kapsamı geniştir. Kirli oyunların çoğu hedefine ulaşamamıştır. Derin yaralar oluşturmuş olduğu gerçeğine karşı Kurd güçleri gibi kurtuluş mücadelesinin de gelişip güçlendiği ayrıca bir gerçektir. Kurdîstan işgalcilerinin daha çok fazla kirli oyunlarına karşılık biz Kurdler hazırlıklı olmalıyız. Olayları küçümsemeden amacının dışında değerlendirmeden hiçbir şekilde çekinip ürküp korkmadan taviz vermeden doğru değerlendirmeleri ona göre duruşumuzu belirlemeliyiz. Bunları yaparken özellikle Avrupa’da Kurd derneklerinin görevli ve sorumluları duyarlı ve dikkatli olup Kurd soydaşlarımızın bilinçlenip güçlenmeleri için çalışmaları süreklileştirmelidirler. Derneklerde iş ve benzeri bilgileri edinerek eğitim çalışmalarını organize etmelidirler. İnsanlarımızın Kurd dilini, Kurd kültürünü ve Kurd tarihini gerektiği gibi ve doğru şekilde öğrenmeleri için organize çalışmalar olmalıdır. İş kursları organize edilmelidir. İş kursları derken Avrupa’nın tüm ülkelerinde işlerle ilgili birkaç haftalık bir kaç aylık gibi kurslar vardır. Burada her türlü mesleki kurslar öğretiliyor. Bunlar derneklerde de öğretilebilir. Ayrıca bu kurslar için Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ödenekler de var. Bunları yapmak istemek ve yapmaya odaklı çalışmalar yapmak yeterli olur. Bu bizim insanlarımızın hem ihtiyacıdır, hem de derneklerin görevidir.

Soydaşlarımızda derneklere sahip çıkmalıdırlar. Bu amaca hizmet etmek derneklerin işidir. Ancak dernek çalışanları Kurd soydaşlarımızla dayanışma içinde olmaları ve sorunların çözümünde samimiyetle kendilerine destek olmalıdırlar. Bu dayanışma iki taraflı olmalıdır. Ancak yönlendirmek, yol göstericilik yapmak insanlarımızı bir araya getirip sorunları dinleyip çözüm de yardımcı olmak, dernekteki sorumluların işidir. Bunların geliştirilmesi soydaşlarımızın beklentileridir ve önemli bir gereksinimdir. Unutulmamalıdır ki, Kurd dernekleri Kurdlere hizmet etmek için kurulmuşlardır. Kurdlere hizmet etme amacının dışına çıkmamalıdırlar. Kurd soydaşlarımızda, Kurd derneklerini destekleyerek, ayrıca denetleyerek amacın dışında çalışmalarına müsaade etmemelidirler. Hepimiz amaca hizmet etmeli ve çok çalışmalıyız. Çalışmalarımızda amaca ve hedefe hizmet olmalıdır. Bir an önce kurtuluşumuz sağlanmış olmalıdır. Kurtuluşumuzu sağlayabilmemiz için olabildiğince fazla insanlarımızın kurtuluş mücadelesine hizmete ve katkıda bulunmaya kazandırılmaları gerekir. Bunları söylememize gerek yok. Bunlar ihtiyaçtır. Soydaşlarımızda Kurd düşmanlarının yaptıklarını ve ettiklerini değerlendirmekle zamanlarını geçirmekten vazgeçip, kendi üst sorunumuzun çözümüne odaklı çalışmalara yönelmelidirler.

Kurtuluşumuzun sağlanması kendi devletimizi kendimiz yönetirsek mümkün olur. Ulusumuzun kurtuluşu da kendi devletimizi kendimizin yönetmesiyle mümkündür. Kurdîstan bağımsızlığı sağlanmadan güven içinde yaşayamayız. Mücadelemiz gelişip güçlenmiş ancak bağımsızlık sağlanamamış. Mücadele stratejimiz bağımsızlık olmalıdır ki, bağımsızlık hedefine her gün bir adım daha fazla yaklaşmış olalım. Emeklerimiz ve zamanımız israf olmadan halkımızın beklentileri ve kurtuluşumuz için sistemle çalışmaya odaklanmalıyız. Kurtuluş mücadelesine hizmet bireysel amaca hizmetin önünde tutmaya çalışmalıyız ki, kurtuluşumuz bir an önce gerçekleşmiş olsun. Unutmayalım ki, kurtuluşumuz hepimiz içindir. Gelecek kuşaklarımız içindir. Welatımızın halkımızı koruması içindir. Bunun için de devlet lazım. Bağımsız Kurdîstan Birleşik Devletleri bu nedenle zorunludur. Gerekli olmanın ötesinde zorunludur.