De positie van Turkije in de wereld en Koerdistan

0
1496

(Dit artikel is de vertaalde versie van het reeds in Turks gepubliceerde ”DÜNYA DA TÜRKİYE’NİN KONUMU VE KURDİSTAN” op 8 mei 2016)

In ons nieuwe artikel van vandaag wil ik bepaalde gebeurtenissen kort samenvatten. Mijn visie delen met onze waardevolle mensen zie ik als een soort taak van me. We kunnen ook zeggen als een soort aanbidding.

Dat mensen vrijelijk hun mening kunnen uiten is behalve een grondrecht, ook een manier waarop men van elkaars gedachtegoed en visie kan leren. Dit is onmisbaar binnen een beschaafde samenleving. Doen alsof deze rechten niet bestaan, of deze rechten verbieden, is het werk van angstige dictators. Dit recht aan mensen onthouden door ze bang te maken, te liquideren, te straffen, zelfs af te schieten en barbaarse uitspraken doen als ‘’wij zullen jullie bloed vergieten’’ in plaats van het bieden van grondrechten, is niet alleen het werk van dictators maar ook van zedeloze personen.

Het is zijne excellentie Recep Tayip Erdoğan gelukt om ons allemaal te bedriegen totdat hij werd verheven tot excellentie. Het terugtellen voor hem en zijn omgeving is begonnen sinds hij zichzelf ziet als verhevene. De voorbode van het eind voor hem en zijn naaste omgeving, was toen de veiligheidsdiensten miljoenen dollars vonden in schoenendozen. De weg naar het einde begon op deze manier. Het geld dat uit de schoenendozen kwam, bracht de waarheid aan het daglicht.

Toen genoemde fascist in het nauw werd gedreven, begon het als een roofdier zijn eigen baas en beschermers aan te vallen. Een dergelijke houding heeft het einde van de kudde versneld. Een begin van het einde dat bij ontdekking van het geld in de schoenendozen aanving heeft te lang geduurd. Het einde van deze fascist had veel eerder moeten zijn. Deze vertraging heeft een nationale en internationale dimensie. Dit is de onverantwoorde en inconsequente houding van bepaalde omgevingen in het land.

Daarnaast zijn er invloedrijke personen met gezag die voor het recht dienen op te komen, maar die angstig zijn. Daartoe behoren politici, juristen, werkgevers, veiligheidseenheden maar ook geloofsgemeenschappen. Iedere gemeenschap heeft een eigen smoes.

We weten echter allemaal dat de angst van de profiterende en invloedrijke omgevingen het einde van deze fascist uitstelt. Angst voor de dood neemt die dood niet weg. Dit moeten wij allemaal inzien, begrijpen en accepteren.

Des te later het einde, des te meer het volk van Turkije in het gebied en over de rest van de wereld schade zal oplopen. Deze waarheden zullen we onder ogen moeten zien. Op internationaal niveau is er sprake van inconsequent en onzeker beleid omdat wereldleiders met inspraakbevoegdheden, het onderling niet met elkaar eens kunnen worden. De Saudi’s,  Qatari’s en de simpele spreekbuizen  die onder het mom van geloof profijt najagen, zijn als een plaag voor Turkije.  De heer Erdogan is een van de personen die dit zeer goed weet. Het blijven lopen op een doodlopend pad, heeft Turkije in het duister gesleurd.

Het aanvallen van premier Davutoglu, het wegjagen van Koerdische parlementariërs en dergelijke perverse handelingen, welke worden uitgevoerd als zijnde overheidstaken, zijn er als het ware op gericht om het parlement te laten disfunctioneren.

Deze houding, dit gedrag en de agressie van de heer Erdogan is erop gericht om het parlement niet meer te laten functioneren zodat hij kan zeggen dat hij presidentieel systeem de enige oplossing is en hij dat kan opleggen. Dit gedrag van de heer Erdogan is als een schorpioen die zijn laatste beetje gif bij zichzelf injecteert. Echter aangezien Erdogan geen schorpioen is, zal het gif dat wordt geïnjecteerd bestemd zijn voor Turkije en het volk van Turkije.

Een ander onderwerp is dat IS onze burgers in de stad Kilis vanuit Syrie aanvalt met zware wapens. Ook dit is een uitvinding van de heer Erdogan. Deze aanvallen vormen een begin van het uitzenden van het Turkse leger naar Syrie, door de Saudi’s en Qatari’s, welke door knecht Erdogan en zijn omgeving worden bediend. Turkije wordt opzettelijk het moeras ingesleurd. Als Turkije als aannemer gaat fungeren van genoemde omgevingen, zal Ankara veranderen in een vuilnisbelt van twee verschillende krachten.

Rusland en Iran aan de ene kant, en de Westerse krachten van de NAVO, die het helemaal heeft gehad met het charlatan gedrag van Turkije, zullen aan de andere kant alles doen om nieuwe grenzen vast te stellen op het gebied. Om deze grenzen te trekken zullen ze in Ankara moeten zijn en het beleid van Ankara in eigen handen moeten nemen.

Deze houding van Erdogan en het sturen van het Turkse leger naar Syrië, en de aanvallen, die in onderling overleg door IS vandaar uit op de burgers op het grondgebied van Turkije worden uitgevoerd, hebben dat doel voor ogen.

Bovendien moeten we niet vergeten dat die wapens door Turkije naar IS zijn gestuurd. Ze beschieten ons dus met onze wapens. Wapens die met belastinggeld van ons volk zijn gekocht, worden door Erdogan en zijn omgeving naar terroristische organisatie IS gestuurd. Met dezelfde wapens wordt ons volk uitgemoord. Het doel is dat onze staat en ons leger het moeras van Syrië wordt ingesleurd. Om vervolgens nieuwe grenzen te trekken voor Turkije. Tijdens het trekken van die nieuwe grenzen zullen de leiders van Turkije en het volk geen zeggenschap hebben. Net zoals in de laatste  periode van het Ottomaanse Rijk. Dit is het grote plaatje. Degenen die dit niet willen zien, zijn degenen die aan dit scenario meewerken.  We moeten weten dat dit zich afspeelt. Gedwongen worden om een keuze te maken tussen angst, leed en baatzucht die in het leven zijn geroepen door degenen die de leiding hebben in Turkije is een moeras.  Om met zo min mogelijk schade uit dit moeras te komen, bestaat er slechts een manier.

De NAVO landen moeten in overleg met Rusland en Iran een Verenigd Koerdische staat stichten. Binnen de grenzen van Turkije een democratische verenigd Koerdische staat, is het recht van het volk van Koerdistan en zal er moeten komen. Iedere Turkse burger die voor Turkije en het Turkse volk een land wilt waarin de fundamentele mensenrechten, vrede en welvaart voorop staat, zal hieraan moeten meewerken.

We weten allemaal dat het Ottomaanse Rijk niet kon worden geregeerd met een sofistisch en barbaarse gedachtengoed waardoor het in elkaar stortte. De ‘’Één Volk, Één Vlag, Één Geloof, Één Staat’’ theorie van Ziya Gökalp heeft het Ottomaanse Rijk laten instorten. Het heeft Turkije al naar het moeras geholpen. De Kemalistische ideologie, en het opleggen ervan is veranderd in een monster dat zijn eigen kind doorslikt. We zien dat het volk van landen die op hiervoor omschreven wijze worden geregeerd voor het grootste gedeelte gelukkig is. Het gedwongen Turk maken van personen die dat niet zijn, maakt het Turk zijn niet hoger, integendeel lager. Dergelijke voorbeelden zijn op de wereld eerder voorgekomen en zij zijn aan het eind minderwaardig geworden en verwoest. Het Duitsland van Hitler is hiervan een duidelijk en dichtbij zijnde voorbeeld. De politiek van het opleggen, zal vroeg of laat zijn eigen baas doorslikken. Zowel het Nazi regime als het Duitsland van Hitler hebben zichzelf doorgeslikt. De eigenaren van Turkije zullen hun hoeden voor zich moeten neerleggen en besluiten of ze willen leven of doodgaan.

Wij het volk van Koerdistan, Koerden hebben het juiste besluit al genomen. De focus op een onafhankelijk Koerdistan zal ons bevrijding versnellen. Voor het volk van Koerdistan is geen andere weg dan een Verenigd Koerdistan. Laten we dit allemaal asjeblieft ons eigen maken. Laten we al het nodige doen.

Mijn groeten en respect voor Koerdistan,
Hüseyin Baybasin