Kurd Birliğini Sağlamak ve Geleceği İnşa Etmek

0
51

Kurdîstan’ımızın Rojava bölgesinde seçime bile tahammül edemeyen Türkiye terör devleti, Kurd soydaşlarımıza yönelik sürekli olarak fitneciliği, fesatlığı ve fırsatçılığı aşılayarak karıştırıcılığı geliştiriyor. Bu, Türkiye terör devletinin son yüz yıldır biz Kurdlere yönelik yaptığı uygulamanın bir parçasıdır. Diğer bir parçası da sistemli olarak Kurdleri yok etmeye yönelik sinsice hain çalışmalardır. Elbette ki, barbarca zulüm bu her iki uygulamanın da temelidir.

Rojava ve Güney Kurdîstan’da Kurd devlet sistemi var. Bu yapıyı geliştirmek için yöneticilerin birliği sağlamaya yönelik gerekli çalışmaları hızlandırmaları gerekiyor. Birliği sağlamak için gerekli düzeyde çalışma yapılamıyor ya da yapılmıyor. Öncelikle bölgede yaşayan soydaşlarımızın yaşam koşullarını olabildiğince iyileştirmeleri gerekiyor ki, insanlarımız geçimlerini sağlamak için bölgeden ayrılmak zorunda kalmasınlar ya da birilerinin lüzumsuz haksızlığına maruz kalmasınlar. Kendilerini güven içinde hissetmeleri gerekiyor. Bunları sağlamakta bölgedeki yönetici soydaşlarımızın sorumluluğudur.

Diğer bir husus da mevcut yönetimlerden herhangi bir nedenle uzaklaşmış olan çevrelerle anlaşarak birlikte hareket etmeyi sağlamaktır. Bu birlikteliği mutlaka sağlamalıdırlar. Birlikte hareket etmenin mutlaka bir yolu bulunmalıdır. Herhangi bir nedenle birbirlerinden uzaklaşmış olan bireyler, aileler, gruplar, küçük de olsa siyasi oluşumlar mutlaka bu çevrelerle görüştürülmeli ve kendilerinin ortak payda içinde birlikte hareket etmeleri sağlanmalıdır. Eğer samimiyetle birliğin sağlanması için çalışılırsa bu başarıya ulaşır. Bu hususta her Kurd bireyinin çalışarak birliğin sağlanmasına ve insanlarımızın güven içinde yaşayabilmeleri, geçimlerini sağlayabilmeleri için katkıda bulunması acil ihtiyaçtır.

Hiçbir Kurd bireyi, Kurd düşmanlığına karşı sessiz kalmak gibi bir lükse sahip değildir. Hiçbir Kurd’ün, Kurd düşmanlığına karşı sessiz kalma hakkı yoktur. Özellikle olanak sahibi insanlarımızın ve Kurdîstan’dan uzaklaştırılmış insanlarımızın Kurdîstan’da iş yerleri açarak insanlarımızın geçimlerini sağlayabilmeleri hususunda seferber olması gerekmektedir. Ancak bölgedeki yöneticilerin birliği sağlamaya yönelik gerekli düzeyde çalışmalarının olmadığı görülüyor. Çağırıyoruz: Gelsinler, ya da haksızlıkları olmuş, yanlışları olmuş, özür dilemelidirler gibi söylemlerle Kurd çevrelerinin birbirlerinden uzaklaşmalarına neden olunmamalıdır. Birlik sağlanmalıdır. Bunun ötesi berisi olmaz. Nasıl sağlayacaksanız sağlayın, bu sizin işinizdir. Ancak aynı çevrelerde görüşmeniz ve onların birlikte hareket etmeleri gerektiğini onlara kabul ettirmeniz sizin işinizdir. Hem Rojava’da hem de Güney Kurdîstan’dakilerin işidir. Bu sizin işinizdir ve başarın.

Sizlerden herhangi bir nedenle uzaklaşmış olan insanların birlikte hareket etmelerini sağlamak sizin işinizdir. Bölgemizde yaşayan insanlarımızın geçimlerini sağlayabilmeleri ve kendilerini güvenlikte hissetmelerini sağlamak da yine sizin işinizdir. Biz nezaket kuralları çerçevesinde genişçe izah ediyoruz. Ancak işiniz olduğunda hatırlatırız bunları da size. Söylerken bu hususların Kurd û Kurdîstan davasına hizmette temel unsurlar olduğunu bizlerden daha iyi bilirsiniz.