KURDİZM İLE BAŞARMAK

0
2828

Halkımızın artık ideolojik vaatlere karnı toktur. Halkımızın ideolojilere ihtiyacı da yoktur. Olacaksa da illede bir ideoloji oda Kurdizm olmalıdır. Kurdizm artık Kürtlerin üzerinde konuşup, tartışıp uzlaşacağı bir olgu haline gelmiştir. Dünyada yaşanan değişimler ve siyasi gelişmeler bunu mecburi hale getirmiştir. Halkımızın sorunu işgal edilmiş bir ülke , ellerinden bütün hakları gasp edilmiş ve parçalara ayrılmış bir ülke , en temel insani hakları bile elinden alınmış, en ağır ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki ve siyasi baskılara maruz kalması söz konusudur. Bu sorunların çözümü Kürdistan Birleşik Devletleri’nin resmileşmesidir. Ve artık yep yeni bir yöntem ve tarzda Kürdistan davasını zafere taşımaya karar verdik.

Klasik anlamda Kürdistan ‘da mücadele eden bütün parti ve siyasal hareketlerin birincil önceliği kendi partilerinin ve ideolojilerinin iktidara gelmesidir. Olmayan bir devlette iktidara oynamak ne kadar mantıklı o ayrı bir konudur. Eğer amaç Kürt ve Kürdistan davasına hizmet etmek ise sadece propaganda ve siyasi çalışmalar için harcadıkları meblağ ile Kürdistan ‘da binlerce aileye aş imkanı sağlayabilirler. Kaldı ki bu harcadıkları imkanlar da halkın cebinden çıkan imkanlardır. Kendilerinin ürettiği bir değer de değildir. Biz Kürdistan Birleşik Devletleri Hükümeti olarak bundan sonra Halkımızın bu değerlerinin parti ve ideolojik propaganda için kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Tersine Halkımız her türlü baskı altında ve çok zor ekonomik şartlarda yaşamaktadır. Kürt ve Kürdistan davasına hizmet ediyorum diyen herkes artık Kürt Halkından istemek yerine onlara her türlü ekonomik, sosyal, kültürel anlamda destek vermelidir. Bizim bu konuda ki tutumumuz nettir. Bundan sonra bu halktan değer istemek yerine vermeyi uygun görüyoruz. Umuyoruz ki Kürdistan ‘daki bütün parti ve siyasi hareketlerde bizim öncülük ettiğimiz bu çizgiye gelirler.
Halkımızın ne istediğini, sorunlarını ve çözümünü çok iyi biliyoruz. Çözüm Kürdistan Birleşik Devletleri’ dir. Bunun dışında ideolojik karmaşalar, teoriler yaparak kimsenin aklı ile oynayamazsınız. Ortada işgal edilmiş ve parçalanmış bir ülke gerçekliği var. Bunun çözümü de bellidir. Kürdistan Birleşik Devletleri resmen tanındıktan sonra Kürdistan ‘daki bütün siyasi partiler demokratik seçimlere girebilir, propaganda ve siyasi çalışmalarını yapabilir tabi ki de. Fakat şuan da sanki bağımsız bir devletmişiz gibi bu partiler iktidara oynamakta, kitleler içinde taban bulmak için çok uçuk meblağlar ödemektedirler. Tersten bir iş tutma durumu. Partiler halka hizmet etmek için birer araç ve mücadele yöntemidir. Kürdistan ‘da partiler araç olmaktan çıkmış ve amaç haline gelmiştir. Önce en büyük sorunumuz olan işgalcileri ülkemizden kovalım, Bağımsız Kürdistan Birleşik Devletleri’ni resmileştirelim ondan sonra bu yaptıklarınızı yapın diyoruz.
Bugün hükümetimiz ile görüşmek isteyen bir çok şahsiyet, kurum ve siyasi hareket bulunmaktadır. Bizimle çalışma yürütmek isteyen bütün soydaşlarımızın, çalışmalarımıza katılmak en tabi hakları olmakla beraber bizim çalışmalarımızın ve özellikle Kurdizmin bilincinde olmalıdırlar. Şimdiye kadar yaptığımız paylaşımların yanı sıra burada da belirten ilkeler çerçevesinde her soydaşımızın bu çalışmalara katılması hem hakları hemde görevleridir.
Her ne programı olursa olsun eğer bir siyasi parti ve harekette Kurdizm ideolojisi yoksa amaç Kürt ve Kürdistan davası değildir. Kürdistan ‘ın tek kurtuluş yolu budur. Kürdistani olan her olguya sahip çıkmak, değer vermek hatta değer katmak, Kurdizm gereğidir. Amaç kitleleri ideolojik bombardımana tutarak Kürt ve Kürdistan değerlerini ikinci hatta üçüncü plana itmekle bir halkın kurtuluş mücadelesi verilmez. Sonuçta ideolojini hakim kılmaya çalıştığın o halk Kurdizm ‘den koparsa ne ortada bir halk kalır nede iktidar olacağın bir ülke. Kürdistan Birleşik Devletleri Hükümeti olarak bu konularda sık sık çağrılarımız ve uyarılarımız oluyor. Bu konuda çok olumlu yaklaşan tarafların olmasıyla beraber sessiz kalmayı tercih eden bir siyasi kesim de söz konusudur.21. yy da bilgi çağında yaşıyoruz. Bu halk kim ne yaparsa yapsın unutmaz. İyiliği de kötülüğü de. Kendilerini uyarıyoruz ki zarar görmesinler. Kürdistani hiç bir parti ve hareketin zarar görmesini istemeyiz. Onlara gelen zarar bizedir aynı zamanda. Çünkü biz Kürdistan Birleşik Devletleri Hükümeti olarak yürüttüğümüz çalışma, bütün partileri ve ideolojileri kapsayan bir çalışmadır. Bugüne kadar denenmiş hiç bir yöntem ve tarzda Kürt ve Kürdistan davasına yaklaşmıyoruz. Hiç bir parti, örgüt ve hareketle siyasi bir rekabetimiz söz konusu değildir. Zaten bu savunduğumuz Kurdizm ideolojisine ters düşer. Kürt ve Kürdistani olan her olguyu kendi değerimiz olarak görüyor ve her türlü mücadele yöntemine de saygı duyuyoruz. Bizim tek bir amacımız vardır oda işgal edilmiş ve parçalara ayrılmış bu ülkeyi Kürdistan Birleşik Devletleri olarak resmileştirip bu halka armağan etmek. Ondan sonra demokratik seçimlerde hangi parti, hangi ideoloji iktidar olursa olsun. Zaten bizim iktidar olmak gibi bir hedefimiz ve isteğimiz de yoktur.Bizim hükümetimiz sürgündeki geçici hükümettir. Bu hükümet de seçimlere kadar bu sorumluluğunu yerine getirecektir. Zaten anayasada bütün bu hususlar detaylı bir şekilde kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir. Sürgündeki Kürdistan Birleşik Devletleri Hükümetinin erk ve görev yetkileri hazırlamış olduğumuz Kürdistan Anayasasında demokratik seçimlere kadardır.
Sonuç olarak dünyadaki bütün Kürtlerin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal anlamda bir dayanışma içinde olması, Kurdizm değerlerinden taviz vermemesi gerektiğine inanıyoruz. Biz Halkımızın kahramanlığını, fedakarlığını çok iyi biliyoruz. Bugün Kürdistan değil de başka bir ülkede bu kadar inkar, soykırım, parçalama ve asimilasyon uygulansaydı o halkın esamesi bile okunmazdı. Fakat yiğit Kürt Halkının soylu direnişi Kürdistan davasını bugünlere kadar taşıdı.Bizim Kürdistan Birleşik Devletleri projesi de bu mücadelenin son aşamasıdır. O yüzden bizim bu halka hizmet etmekten başka hiçbir ideolojimiz olamaz. Ve buna, o kadar bedel ödeyen bu halktan bir şey beklerek değil tersine vererek, destek olarak hizmet etmeyi bu halka layık görüyoruz.
Kürdistan Birleşik Devletleri Hükümeti bu temelde halkına hizmet etmeyi kendine en temel görev bilmektedir. Kürdistan Birleşik Devletleri’nin resmileşmesine çok az kaldı. Bunu Kurdizm ile başaracağız.
Saygılarımla
(bu yazının hazırlanmasında Hüseyin Baybaşin ‘in değerli katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliyorum)